sürmək

sürmək
1.
f.
1. Qabağına qatıb irəli hərəkət etdirmək, aparmaq, istiqamətləndirmək. Qoyunları sürmək. Naxırı çölə sürmək. – Divar dibində, kölgədə xoruz, toyuqlar uyqular; Naxırçılar qaramalı sürüb sərin suya salar. A. S.. // Arabaya və s. -yə qoşulmuş heyvanı yeriməyə təhrik etmək, məcbur etmək, haylamaq. Əsəd «he-he» deyə-deyə öküzləri sürməkdə idi. C. M.. Novruz istəyirdi atları sürsün. N. N.. Qatırı sürən (f. sif.) kişi dəstəni saxladı. S. Vəliyev.
2. Hərəkət edən şeyi (avtomaşını, təyyarəni, gəmini və s. -ni) idarə etmək. Kombayn sürmək. Velosiped sürmək. Tramvay sürmək. – Şofer maşını geriyə döndərdi və hamar yolla sürərək vağzala istiqamət aldı. M. Hüs.. <Xala Yunisə:> Deyirlər, Yaqut əyriplan sürür, göydə uçur. Ə. M..
3. Qovmaq, sürgün etmək, cəza olaraq uzaqlara göndərmək. <Paşa bəy xana:> A kişi, indi danışanda bizi sürməyəcəklər ki, sözdür. . . Ç..
4. Bir sıra isimlərə qoşularaq mürəkkəb feil və müxtəlif ifadələr düzəldilir; məs.: ömür sürmək, həyat sürmək, dövran sürmək, cəfa sürmək və s.
2.
f.
1. Davam etmək, çəkmək. Külək üç gün sürdü. İclas iki saat sürdü. Xəstəliyi uzun sürdü.
2. Vaxt keçmək, zaman keçmək. Heç bir saat sürmədi ki, özü gəldi.
3.
f. Şumlamaq. Tarlanı sürmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sürmələnmə — «Sürmələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürmə — 1. is. 1. Qadınların qaşlarına, gözlərinə çəkdikləri qara boya, toz. Sürmə çox olanda gözə də çəkərlər, qaşa da. (Məsəl). Sürmə çəksin gözlərinə, qaşına; Gündə yüz yol mən dolanım başına. Q. Z.. <Hafizə xanım Sayada:> O nə sürmədir gözünə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürməyi — is. Qara ilə göy arasında tünd rəng. // sif. Bu rəngdə olan. Sürməyi parça. Sürməyi rəng. Sürməyi paltar. – <Nərimanın> ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, əynində sürməyi yun parçadan köynək şalvar var idi. İ. Ə.. <Mehribanın> sürməyiyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • SURM — Der Schwarzwald Ultra Radmarathon (kurz SURM) ist ein überregional bekannter Radmarathon, der vom Radsportverein Alpirsbach e.V. jährlich ausgerichtet wird. Der SURM zählt zu den bedeutendsten und schwierigsten Marathons in Deutschland.… …   Deutsch Wikipedia

  • Surm — Der Schwarzwald Ultra Radmarathon (kurz SURM) ist ein überregional bekannter Radmarathon, der vom Radsportverein Alpirsbach e.V. jährlich ausgerichtet wird. Der SURM zählt zu den bedeutendsten und schwierigsten Marathons in Deutschland.… …   Deutsch Wikipedia

  • sürmə — I (Gəncə) quş dəstəsi. – Sığırçının sürməsinə bir bax II (Ağdaş, Ordubad) cəftə. – Qapının sürməsin vur (Ordubad) III (Basarkeçər, Cəbrayıl) damın üstünə uzununa qoyulan tir. – Sürməni damın üsdə belə uzununa qoyurux (Basarkeçər); – Çasvıstanın… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sürməli — sif. Sürmə çəkilmiş. Qaş gözü sürməli qadın. – <Gəlin> sürməli gözlərini yerə dikib, utandığından kimsəyə baxa bilmirdi. Ç.. <Nabat> ucaboylu, tənumənd, gözləri yaranışından sürməli bir qadın idi. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürmələnmək — qayıd. Qaşlarına, gözlərinə, kirpiklərinə sürmə çəkmək. Bir qıya çəkəndə aldı canımı; Gözləri qüdrətdən sürmələnibdir. A. Ə.. Şəhla xanım sürmələnmiş (f. sif.) qaşlarını dartdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • surmælk — sur|mælk sb., en, i sms. surmælks , fx surmælksprodukt …   Dansk ordbog

  • SURM — Surrentium Marci …   Abbreviations in Latin Inscriptions

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”